روشنی عقاید  چاپ

تاریخ : پنج‌شنبه 11 آبان‌ماه سال 1391 در ساعت 12:07 ق.ظهنگامی که انسانی دچار روشنی افکار و عقاید میگردد ...
پرده ی "جهل " و " تعصب " از مقابل چشمانش کنار میرود ...او مدتها زجر میکشد ...و در درونش جنگهای مهیبی رخ میدهد...اما او با نیروی " خرد " آن ها را شکست میدهد ...و این بسیار دشوار است ...چون با آنها سالهای سال زندگی کرده است !!!◘◘◘ افشین احسن ◘◘◘