چاپ

تاریخ : پنج‌شنبه 19 دی‌ماه سال 1392 در ساعت 04:31 ب.ظ


مـــراســم خـــواســـتـــگـــاری آغـاز مـــیــــشــود ...پـــدر عــروس و دامــاد مــشغــول چـانـه زنـی بـر سـر مـهـریـه هـسـتـنـد ...


آنـجا شباهت عجیبی به بـــنــگــاه مـعــامـلــات مـلـک و ماشـیـن دارد !


پـدر عـروس و دامـاد اســتــعــداد خــوبــی را از خــود بــروز مــیــدهــنــد ...


بــدون شــک آنــهــا دلــال هــای خـــوبـــی مــیـــشــدنـــد !!!♦♦♦ افشین احسن ♦♦♦